Styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet

Studentsamskipnaden på Vestlandet er brukerstyrt ved at studentene har flertall i styret. Gjennom brukerstyringen har studentene avgjørende innflytelse på prioriteringer og strategier.

 

Styret har ti medlemmer, hvorav fem er studenter, tre er valgt blant de ansatte og to representerer er oppnevnt av  de største utdanningsinstitusjonene, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Norges Handelshøyskole har observatørstatus i styret. Styremedlemmene velges for to år av gangen.
Studentsamskipnaden på Vestlandet er brukerstyrt ved at studentene har flertall i styret ved styreleders dobbeltstemme. Studentene i styret velges av Velferdstinget som er sammensatt av representanter for studentene ved de utdanningsinstitusjonene som er tilsluttet Studentsamskipnaden på Vestlandet. Styreleder er alltid en student.


Medlemmer i styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet 2017:

Magnus Brekke Nygaard, styreleder, student  UiB

Eivind Brandt, nestleder, student UiB

Vilde Glosemeyer Havrevold, student UiB

Edle-Christine Flater,  student HVL

Jens Aarre Seip, student  NHH

Heidi Berg, ansatt

Gunn Berit Uglum ansatt

Ina Berg-Vonli, ansatt

Berit Rokne, rektor HVL

Dag Rune Olsen, rektor UiB

Sigbjørn Råsberg, rådgiver NHH (observatør)

Kontaktinformasjon:

Styreleder Magnus Brekke Nygaard: e-post: magnus.nygaard@sib.no

Telefon: 984 14 983

Relatert innhold
Møteplan 2017
Styresaker